Monipuolista asiakkuudenhallintaa

CRM-järjestelmä pitää sisällään asiakastiedot ja monipuoliset luokitteluominaisuudet. Sekä yrityksille, että yksityishenkilöille voidaan määritellä monipuoliset luokittelut, jolloin järjestelmästä on helppo löytää halutut asiakkaat, ja eri kohderyhmille on helppo kohdistaa esimerkiksi markkinointipostituksia.

Ominaisuudet

Mx CRM sisältää mm. postituspalvelun sekä palautekäsittelyn. CRM on mahdollista liittää esimerkiksi Mx Autoguru- tai Mx Laatu-järjestelmään ja täten tehostaa tiedonkulkua eri työvaiheiden välillä.


Palautekäsittely

Palautekäsittelyn avulla asiakaspalautetta voidaan käsitellä ja luokitella. Asiakaspalautetta voidaan ottaa vastaan web-sivuilta, sähköpostin välityksellä ja tekstiviestinä. Palautteet voidaan luokitella positiivisiksi, neutraaleiksi tai negatiiviseksi ja niiden käsittelyyn on omat tilansa (Uusi, Työn alla, Valmis). Palaute voidaan linkittää suoraan kyseisen asiakkaan tietoihin, jolloin voidaan seurata yksilötasolla asiakastyytyväisyyttä.


Postituspalvelut

Postituskirjeiden ja uutiskirjeiden luomista helpottavat järjestelmään tallennettavat mallipohjat, jotka nopeuttavat uusien markkinointikirjeiden tekemistä. Järjestelmän kautta on helppo lähettää eri luokituksien asiakkaille omat, ajastetut uutiskirjeensä.

Postituksia voi tehdä luokitteluperusteisesti, mutta myös hakutoimintoja käyttäen. Haut voidaan määritellä esimerkiksi paikkakunnan mukaan, ja ne voidaan tallentaa omana postituslistanaan. Vaikka postituslistalla olisi hakujen ja luokitusten takia sama asiakas useamman kerran, järjestelmä osaa lukea tämän, ja lähettää uutiskirjeen asiakkaalle vain kerran.

Järjestelmästä voidaan tehdä myös CSV-muotoinen tekstitiedosto ulkoisia postituspalveluita varten. Järjestelmä tukee postituskieltopalveluita, joten asiakkaalla on myös lakisääteinen mahdollisuus poistua postituslistalta. Tämä ei kuitenkaan poista asiakkaan tietoja CRM:stä, vaan vain merkitsee asiakkaan ei-aktiiviseksi vastaanottajaksi.